Nº Reg. Sanitario: C-15002416

Tratamentos de fisioterapia pediátrica

A fisioterapia pediátrica acompaña ao teu bebé dende o nacemento

Cristina Martín (Fisioterapeuta pediátrica da Clínica Fitema)EMA)

É esencial acudir a un@ Fisioterapeuta Pediátrico desde o nacemento do bebé. Na Clínica Fitema ofrecémosche este servizo: a fisioterapia pediátrica.

A fisioterapia pediátrica é a especialidade da Fisioterapia que asesora, trata e coida a l@ s niñ@ s que manifestan un atraso global no seu desenvolvemento psico- motor, alteracións do movemento ou outras patoloxías (conxénitas, adquiridas ou risco de padecelas) que se poden beneficiar na súa recuperación ou curación polas valoracións e tratamentos de fisioterapeutas pediátricos.

Pero non só l@ s niñ@ s que presenta unha patoloxía debe acudir ao fisioterapeuta pediátrico, xa que unha das funcións primordiais da fisioterapia pediátrica é a prevención. Canto antes detéctense signos e síntomas dunha patoloxía antes pódese iniciar o seu tratamento, canto antes iníciese un tratamento, mellor será a evolución cara á recuperación.

Esta Prevención leva a cabo tanto en bebés e nenos sans (que en calquera momento poden ser susceptibles de presentar patoloxías) como en nenos que precisan un seguimento para facilitar o seu desenvolvemento adecuado (prematuros, con baixo peso, con atraso psicomotor idiopático ou por factores ambientais, hipotonías benignas, marcha no bico dos pés, sedestación en W…)

Fisioterapia para bebés
Sesións de Fisioterapia Pediátrica

As sesións de Fisioterapia Pediátrica só se dirixen aos peques?

Non, @s nen@s son persoas en desenvolvemento que han de adquirir habilidades persoais e sociais para conseguir a súa máxima independencia e unha adecuada relación coa contorna. Tanto a familia como a contorna son esenciais nestes obxectivos. Por iso os fisioterapeutas pediátricos traballan conxuntamente coa familia e a contorna.

Un gran exemplo diso é a fisioterapia pediátrica preventiva e a súa intervención educativa dirixida aos proxenitores proporcionándolles:

 • A información necesaria sobre o desenvolvemento psicomotor normal
 • A capacidade de detectar signos de alarma en patoloxías comúns ( plagiocefalia, torticolis conxénita, cólicos do lactante, bronquiolitis, luxación conxénita de cadeira, atraso no desenvolvemento psicomotor…)
 • Ferramentas como técnicas de masaxe infantil, coidados posturales e relaxación, entre outras, para axudar a favorecer a saúde das súas peques.
 • E cando a idade do peque permíteo a intervención educativa enfocarase á súa implicación máis activa por exemplo ensinándolle a corrixir a súa postura, a facer estiramentos, practicar actividade física adecuada….
Fisioterapia para patoloxías en nenos

Cales son as patoloxías susceptibéis de valoración e tratamento de fisioterapia pediátrica?

 • Patoloxías neurolóxicas (Parálise Cerebral, Traumatismos Cranioencefálicos, Espiña Bífida…)
 • Patoloxías neuromusculares ( Atrofia Muscular Espinal, Distrofia Muscular de Duchenne…)
 • Patoloxías músculo- esqueléticas ( Acondroplasia, Enfermidade de Perthes, Luxación Conxénita de cadeiras, Torticolis Conxénita, Plagiocefalia, Escoliosis, Pés planos…)
 • Patoloxías respiratorias ( Bronquiolitis, FibrosesQuística, Asma…)
 • Patoloxías xenéticas (Síndrome de Down, Síndrome de Rett, Síndrome de Wolf, Enfermidades raras...)
 • Patoloxías reumatolóxicas…

Comentar que os Fisioterapeutas Pediátricos atenden fundamentalmente niñ@ s con patoloxías crónicas, pero tamén axudan, do mesmo xeito que nos adultos, a l@ s niñ@ s que presentan afeccións agudas (escordaduras, contracturas, tortícolis…).

Anagrama Centro Fitema

Cómo é unha sesión de fisioterapia pediátrica?

 • Primeiro realízase a entrevista aos proxenitores que é moi importante para a Historia Clínica na cal se reunirá a información necesaria sobre embarazo, parto, postparto e antecedentes persoais e familiares.
 • A continuación, o motivo de consulta para acudir a Fisioterapia Pediátrica, pode ser unha sospeita de patoloxía, unha patoloxía diagnosticada ou unha primeira valoración tras o nacemento do bebé.
 • Posteriormente a Valoración Fisioterapéutica que sempre será global considerando o corpo do peque no seu conxunto e @teniendo en cuenta tanto a zona afectada como as áreas relacionadas.
Valoración global para tratamentos de fisioterapia

Qué significa Valoración global?

Cristina Martín (Fisioterapeuta pediátrica da Clínica Fitema)

Significa Valorar:

 • Sistema Neurolóxico: tono, postura, patróns de movemento, reflexos, reaccións, equilibrio, coordinación, ítemscorrespondentes ao seudesenvolvemento- psicomotor…
 • Sistema Músculo- Esquelético: aliñación prestando especial atención á columna, cadeiras e pés, forma da cabeza e asimetría facial, contracturas- retracción muscular, rixidez articular, limitación da amplitude articular, malformacións…
 • Aparello Respiratorio: ruídos respiratorios, Presenza de Secreciones e Capacidade Respiratoria, Musculatura Respiratoria, tipo e frecuencia de respiración, saturación, patrón respiratorio, signos de indicación de patoloxía respiratoria e signos de alarma que requiran consulta pediátrica.
 • Aparello Dixestivo: tono muscular, posición visceral, presenza de gases e alteración ritmo intestinal.

Que metodoloxía utilízase?

Tanto a metodoloxía da valoración como do tratamento será realizada nunha contorna agradable e tranquila de maneira suave e adaptándose en todo momento á idade do peque e a súa sintomatoloxía.

Unha vez realizada a valoración fixaranse os obxectivos do tratamento en conxunto coa familia e se non é necesario tratamento realizarase o labor preventivo- educativo comentada anteriormente. Os obxectivos serán a curto prazo e revisaranse periodicamente.

Tras a valoración e fixación de obxectivos iniciarase o tratamento de Fisioterapia Pediátrica. Existen múltiples técnicas e métodos de fisioterapia pediátrica.

Técnicas e métodos de fisioterapia pediátrica en Arteixo:

 • Osteopatía Pediátrica (Craneal, Estructural y Visceral)
 • Masaxe Infantil
 • Vendaxe Neuromuscular Pediátrico
 • Métodos de Fisioterapia Neurolóxica Infantil (Bobath, Vojta, Castelo- Morais...)
 • Técnicas de Fisioterapia Respiratoria Pediátrica (Elpr, Drr, Estimulación Respiración Nasal e Tose...)
 • Hixiene-Reeducación Postural
 • Psicomotricidade

Destacar que no tratamento de Fisioterapia Pediátrica as Principais ferramentas son o xogo e a estimulación da aprendizaxe da postura e do patrón normal do movemento tendo sempre en conta o interese do neno.

Técnicas e métodos de fisioterapia pediátrica
Anagrama Centro Fitema

Buscas expertos en fisioterapia pediátrica? Pide unha cita en Fitema!

No noso centro de fisioterapia en Arteixo contamos cunha profesional especializada en fisioterapia pediátrica que, ademais de estar altamente formada atópase en continua formación para coñecer as últimas técnicas dentro desta área da fisioterapia. Coidamos de ti e dos teus fillos e fillas.

Contactar